รวมกิจกรรมทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9

รวมกิจกรรมทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำกิจกรรมหลากหลายด้าน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่า พสกนิกร ทั้งด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ของและความปรีชาสามารถของท่าน เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมได้หมุนเวียนมาบรรจบอีกครั้ง TKT จึงขอรวบรวมมาบางส่วน ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 

ด้านกีฬา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในการกีฬามาตั้งแต่ครั้งยังพระเยาว์ ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิด แต่กีฬาที่โปรดเป็นพิเศษได้แก่ แบดมินตัน สกี และ เรือใบ และทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง (ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น”กีฬาซีเกม”) ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2510 เนื่องจากพระราชภารกิจที่ต้องทรงปฏิบัติมีเป็นจำนวนมาก พระองค์จะทรงเล่นกีฬาเมื่อทรงว่างจาก พระราชกรณียกิจ ทั้งยังโปรดทรงเพื่อการออกกำลังพระวรกาย และพักผ่อนพระองค์

แบดมินตันเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงโปรดปราน ในช่วงเวลานั้น กีฬาแบดมินตันของประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของท่าน ทรงมีรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่ากีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่คนไทยสามารถไปสู่ระดับโลกได้ เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านรูปร่าง และพละกำลังมากจนเกินไป

 

ด้านดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทั้งทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลง และทรงเป็นครูสอนดนตรี แก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด ในหลวงทรงใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ทางอ้อมในหลายด้าน อทิ ทรงใช้เครื่องดนตรี เป็นสื่อผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์กับนิสิตนักศึกษา โดยเสด็จ ฯ ไปทรงดนตรีร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และในคราวเสด็จเยือนต่างประเทศ ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกระชับสัมพันธไมตรี  ระหว่างนานาประเทศได้อย่างแน่นแฟ้น

cr photo : www.photoontour.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาส ชื่อ นายเวย์เบรชท์ (Wey-brecht) แต่ทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงจังราวพระชนม์ 14-15 พรรษา และทรงซื้อแซกโซโฟนมือสองราคา 300 ฟรังก์มาหัดเล่น โดยใช้เงินสะสม ส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องดนตรีได้ดี หลายชนิด ทั้ง แซกโซโฟน คลาริเนต ทรัมเปต รวมทั้งเปียโนและกีตาร์ที่ทรงฝึกเพิ่มในทีหลัง เพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลงและเพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์

cr photo : www.tsood.com

ด้านจิตรกรรม

งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นับเป็นการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์เป็นอย่างดี ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะแขนงนี้นับแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงฝึกฝนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ  จนกระทั่งทรงพระปรีชาสามารถในการสร้างงานศิลปะตามที่ทรงศึกษาและฝึกฝนจากศิลปินแต่ละท่าน จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเกิดจากที่ท่านทรงนำวิธีการสร้างงานนั้น  มาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะพระองค์           

cr photo : www.oknation.net

ภาพจิตรกรรมที่ทรงเขียนส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ พระสาทิสลักษณ์ครึ่งพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชโอรส และพระราชธิดาทุกพระองค์

cr photo : www.bloggang.com

ด้านการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่ง ที่ในหลวงทรงสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจัง พระองค์ทรงศึกษาและทรงฝึกด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระอุปนิสัยสนใจการถ่ายภาพเหมือน เหมือนสมเด็จย่าและรัชกาลที่ 5 โดยทรงเริ่มจากกล้องถ่ายภาพชนิดที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว ทำให้ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และพระปรีชาสามารถในการถ่ายภาพแต่ละครั้ง

ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎร นอกจากแผนที่แล้ว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ กล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ที่อยู่เคียงกันไปในทุกแห่ง ไม่ว่าจะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฏร เสด็จไปทรงงานตามพื้นที่ต่างๆ หรือแม้แต่เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชเพื่อรักษาพระอาการประชวร ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงถ่ายภาพเพื่อศิลปะแต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ นำความสุขร่มเย็นมาสู่ประชาชนชาวไทยได้อย่างดี

 

ด้านภาษาและวรรณกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักอักษรศาสตร์ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในหลายภาษาทั้งภาษาละติน,อังกฤษ,ฝรั่งเศส,เยอรมัน,สเปน,และยาวี และยังทรงเข้าถึงพื้นฐานของภาษาและทรงคุ้นเคยในการใช้ภาษาถึงระดับที่ดี

cr photo : www.oknation.net

เมื่อทรงมีเวลาว่างจะทรงพระอักษรและทรงพระราชนิพนธ์แปลบทความจากวารสารภาษาต่างประเทศเทศ ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยในการที่จะพระราชนิพนธ์หรือแปลได้อย่างผู้ที่เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนต้นฉบับ สำหรับพระราชนิพนธ์แปล จะทรงแปลตามความ มากกว่าแปลตามคำ ด้วยเหตุที่ทรงเลือกถ้อยคำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ทำให้พระราชนิพนธ์แปลของพระองค์ มีอรรถรสแบบไทยแทรกพระอารมณ์ขันไว้ได้อย่างเหมาะสมผลงานด้านวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งพระราชนิพนธ์ทรงแปลและพระราชนิพนธ์ทรงแต่งหลายเรื่องด้วยกัน โดยทรงมีผลงานด้านวรรณกรรมและการแปล รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่องด้วยกัน

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =