ยืนยันการโอนเงิน - Escape Room

  • กรุณาระบุตัวเลข 4 ตัวแรกของรหัสลงทะเบียน (registration code) ซึ่งสามารถพบได้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อที่คุณได้รับ เช่น ถ้า registration code ของคุณคือ 1442-2a-b-dddd ให้ใส่ 1442
  • กรุณาใส่อีเมลที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ


  • กรุณาใส่วันที่ที่ทำการโอนเงิน


  • กรุณาระบุยอดเงินที่โอน


  • กรุณาอัปโหลดหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันการชำระเงินเช่นรูปสแกนหรือรูปถ่ายของใบเสร็จรับเงินธนาคารหรือตู้ ATM/CDM หรือใบยืนยันการชำระเงินออนไลน์ Please upload the scan or photograph of the proof of deposit, e.g.deposit receipt, ATM/CDM receipt, or online banking confirmation.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.