Ticket Type Price Buy
สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ+ แพนด้า+ รถราง - ผู้ใหญ่ (คนไทย) ฿ 430.00 ฿ 370.00

Add to cart

สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ - ผู้ใหญ่ (คนไทย) ฿ 290.00 ฿ 240.00

Add to cart

ดำบนผิวน้ำในอุโมงค์ใต้น้ำ (ผู้ใหญ่) ฿ 1,290.00 ฿ 999.00

Add to cart

สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ+ แพนด้า+รถราง - เด็ก (คนไทย) ฿ 240.00 ฿ 210.00

Add to cart

สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ - เด็ก (คนไทย) ฿ 190.00 ฿ 180.00

Add to cart

Voucher นี้ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้แทนได้

Voucher สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว

1) เลือกประเภทบัตรที่ต้องการและระบุจำนวนในหน้าถัดไป

2) ชำระเงิน โดยเลือกวิธีดังต่อไปนี้

2.1) โอนเข้าบัญชีธนาคาร*          2.2) บัตรเครดิตและเดบิต**

2.3) ตัวแทนรับชำระเงิน (Family Mart, True Money, Big C, mPay, CenPay, Pay@Post)***

2.4) ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking***

* , *** ต้องชำระเงินภายใน 48 ชมจากเวลาสั่งซื้อ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกหลังพ้น 48 ชมไปแล้ว
**,*** มีค่าธรรมเนียม 3% (subject to 3% charge) * ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ (No charge and processing fee)

3) กรณีชำระเงินด้วยวิธ๊การโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินที่ลิงค์ด้านล่าง (หากชำระด้วยวิธีอื่น ไม่จำเป็นต้องยืนยันการชำระ กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป)

ยืนยันการชำระเงิน

4) ทางระบบจะส่ง e-ticket ให้คุณทางอีเมล

1. ใช้ e-ticket ผ่านทางมือถือ หรือ ปริ้นไปแสดงพร้อมกับบัตรประชาชน ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับสิทธิ์เข้าชม

2. สามารถซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยตรง

3. Voucher สามารถใช้ได้ในเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

ขอแนะนำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลก  รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แห่งใหม่ ที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การแสดงสัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคต

ด้วยพื้นที่โครงการ 4 ไร่ โดยมีพื้นที่ของอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 13,985 ตารางเมตร ภายในอาคารมีอุโมงค์ใต้น้ำที่มีรูปแบบเป็น 1 ในโลกคือ เป็นอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก คือมีความยาวทั้งสิ้น 133 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลกเช่นกัน ลักษณะอุโมงค์เป็นอคลิลิกใสมีความหนากว่า 2.5 นิ้ว สามารถรับแรงดันน้ำ ระดับความลึก 5 เมตร ได้อย่างปลอดภัย จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำ แสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 20,000 ตัว จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำ แสดงมากกว่า 250 สายพันธ์ เป็นการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจากสองป่าฝนที่สำคัญของโลกทั้งเอเชียและอเมซอน


Highlights

  • ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ มีเนื้อที่ของอาคารจัดแสดง 13,985 ตารางเมตร
  • รวบรวมสายพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาทะเลทั้งหมดกว่า 250 สายพันธุ์มากกว่า 25,000ตัว
  • มีอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลก
  • มีทางเดินรางเลื่อนอัตโนมัติเชื่อมต่อกันยาว 230 เมตร ระหว่างอุโมงค์น้ำจืดละอุโมงค์น้ำทะเล

 

 

Ticket Type Price Buy
สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ+ แพนด้า+ รถราง - ผู้ใหญ่ (คนไทย) ฿ 430.00 ฿ 370.00

Add to cart

สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ - ผู้ใหญ่ (คนไทย) ฿ 290.00 ฿ 240.00

Add to cart

ดำบนผิวน้ำในอุโมงค์ใต้น้ำ (ผู้ใหญ่) ฿ 1,290.00 ฿ 999.00

Add to cart

สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ+ แพนด้า+รถราง - เด็ก (คนไทย) ฿ 240.00 ฿ 210.00

Add to cart

สวนสัตว์เชียงใหม่+ อควาเรียม อุโมงค์ใต้น้ำ - เด็ก (คนไทย) ฿ 190.00 ฿ 180.00

Add to cart

 

Voucher นี้ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้แทนได้

Voucher สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว

1) เลือกประเภทบัตรที่ต้องการและระบุจำนวนในหน้าถัดไป

2) ชำระเงิน โดยเลือกวิธีดังต่อไปนี้

2.1) โอนเข้าบัญชีธนาคาร*          2.2) บัตรเครดิตและเดบิต**

2.3) ตัวแทนรับชำระเงิน (Family Mart, True Money, Big C, mPay, CenPay, Pay@Post)***

2.4) ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking***

* , *** ต้องชำระเงินภายใน 48 ชมจากเวลาสั่งซื้อ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกหลังพ้น 48 ชมไปแล้ว
**,*** มีค่าธรรมเนียม 3% (subject to 3% charge) * ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ (No charge and processing fee)

3) กรณีชำระเงินด้วยวิธ๊การโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินที่ลิงค์ด้านล่าง (หากชำระด้วยวิธีอื่น ไม่จำเป็นต้องยืนยันการชำระ กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป)

ยืนยันการชำระเงิน

4) ทางระบบจะส่ง e-ticket ให้คุณทางอีเมล

1. ใช้ e-ticket ผ่านทางมือถือ หรือ ปริ้นไปแสดงพร้อมกับบัตรประชาชน ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับสิทธิ์เข้าชม

2. สามารถซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยตรง

3. Voucher สามารถใช้ได้ในเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

ขอแนะนำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลก  รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แห่งใหม่ ที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การแสดงสัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคต

ด้วยพื้นที่โครงการ 4 ไร่ โดยมีพื้นที่ของอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 13,985 ตารางเมตร ภายในอาคารมีอุโมงค์ใต้น้ำที่มีรูปแบบเป็น 1 ในโลกคือ เป็นอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก คือมีความยาวทั้งสิ้น 133 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลกเช่นกัน ลักษณะอุโมงค์เป็นอคลิลิกใสมีความหนากว่า 2.5 นิ้ว สามารถรับแรงดันน้ำ ระดับความลึก 5 เมตร ได้อย่างปลอดภัย จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำ แสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 20,000 ตัว จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำ แสดงมากกว่า 250 สายพันธ์ เป็นการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจากสองป่าฝนที่สำคัญของโลกทั้งเอเชียและอเมซอน