1) ฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้:

2 ) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
Select an event to confirm your bank payment activity.

  • กรุณาระบุตัวเลข 5 ตัวแรกของรหัสลงทะเบียน (registration code) ซึ่งสามารถพบได้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อที่คุณได้รับ เช่น ถ้า registration code ของคุณคือ 14425-27-0-xxxx ให้ใส่ 14425
  • กรุณาใส่อีเมลที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ


  • กรุณาเลือกธนาคารที่คุณได้โอนเงินให้กับเรา


  • กรุณาใส่วันที่ที่ทำการโอนเงิน


  • กรุณาระบุยอดเงินที่โอน


  • กรุณาอัปโหลดหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันการชำระเงินเช่นรูปสแกนหรือรูปถ่ายของใบเสร็จรับเงินธนาคารหรือตู้ ATM/CDM หรือใบยืนยันการชำระเงินออนไลน์ Please upload the scan or photograph of the proof of deposit, e.g.deposit receipt, ATM/CDM receipt, or online banking confirmation.


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.