• หากซื้อมากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • กรุณากรอก Order# (5 หลัก) ที่พบในอีเมลที่คุณได้รับ
  • กรุณาใส่อีเมลที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ
  • กรุณาระบุยอดเงินที่โอน


  • กรุณาใส่วันที่ที่ทำการโอนเงิน
  • กรุณาระบุเวลาที่ทำการโอนเงิน
    :


  • กรุณาอัปโหลดหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันการชำระเงินเช่นรูปสแกนหรือรูปถ่ายของใบเสร็จรับเงินธนาคารหรือตู้ ATM/CDM หรือใบยืนยันการชำระเงินออนไลน์ Please upload the scan or photograph of the proof of deposit, e.g.deposit receipt, ATM/CDM receipt, or online banking confirmation.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.