Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

The Bright Exotic Pet 2017

July 6 - July 9

July 6 - July 9
THE BRIGHT RAMA 2

เพิ่มอีเว้นท์นี้ใน personal calendar ของคุณ

งาน The Bright Exotic Pet 2017
ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์ในงาน “The Bright Exotic Pet 2017” สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ใหม่กับคุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ชีวิตและรู้จักสัตว์แปลกนานาชนิดแบบใกล้ชิดอย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศสวนสัตว์จำลองที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากมากมาย อาทิ ตัวลามะ, แพรี่ด๊อก, แรคคูน, สุนัขจิ้งจอก, งูอนาคอนด้า และสัตว์สายพันธ์แปลกอีกหลายสายพันธ์ ชมความน่ารักของการแสดง ความสามารถของสัตว์แสนรู้ โชว์มายากล พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง

 

การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์ในงาน “The Bright Exotic Pet 2017” สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ใหม่กับคุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ชีวิตและรู้จักสัตว์แปลกนานาชนิดแบบใกล้ชิดอย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศสวนสัตว์จำลองที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากมากมาย อาทิ ตัวลามะ, แพรี่ด๊อก, แรคคูน, สุนัขจิ้งจอก, งูอนาคอนด้า และสัตว์สายพันธ์แปลกอีกหลายสายพันธ์ ชมความน่ารักของการแสดง ความสามารถของสัตว์แสนรู้ โชว์มายากล พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสองศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์ในงาน “The Bright Exotic Pet 2017” สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ใหม่กับคุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ชีวิตและรู้จักสัตว์แปลกนานาชนิดแบบใกล้ชิดอย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศสวนสัตว์จำลองที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากมากมาย อาทิ ตัวลามะ, แพรี่ด๊อก, แรคคูน, สุนัขจิ้งจอก, งูอนาคอนด้า และสัตว์สายพันธ์แปลกอีกหลายสายพันธ์ ชมความน่ารักของการแสดง ความสามารถของสัตว์แสนรู้ โชว์มายากล พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสองศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์ในงาน “The Bright Exotic Pet 2017” สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ใหม่กับคุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ชีวิตและรู้จักสัตว์แปลกนานาชนิดแบบใกล้ชิดอย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศสวนสัตว์จำลองที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากมากมาย อาทิ ตัวลามะ, แพรี่ด๊อก, แรคคูน, สุนัขจิ้งจอก, งูอนาคอนด้า และสัตว์สายพันธ์แปลกอีกหลายสายพันธ์ ชมความน่ารักของการแสดง ความสามารถของสัตว์แสนรู้ โชว์มายากล พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสองศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์ในงาน “The Bright Exotic Pet 2017” สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ใหม่กับคุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ชีวิตและรู้จักสัตว์แปลกนานาชนิดแบบใกล้ชิดอย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศสวนสัตว์จำลองที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากมากมาย อาทิ ตัวลามะ, แพรี่ด๊อก, แรคคูน, สุนัขจิ้งจอก, งูอนาคอนด้า และสัตว์สายพันธ์แปลกอีกหลายสายพันธ์ ชมความน่ารักของการแสดง ความสามารถของสัตว์แสนรู้ โชว์มายากล พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสองศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสัตว์ในงาน “The Bright Exotic Pet 2017” สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดประสบการณ์ใหม่กับคุณน้องๆหนูๆได้เรียนรู้ชีวิตและรู้จักสัตว์แปลกนานาชนิดแบบใกล้ชิดอย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศสวนสัตว์จำลองที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากมากมาย อาทิ ตัวลามะ, แพรี่ด๊อก, แรคคูน, สุนัขจิ้งจอก, งูอนาคอนด้า และสัตว์สายพันธ์แปลกอีกหลายสายพันธ์ ชมความน่ารักของการแสดง ความสามารถของสัตว์แสนรู้ โชว์มายากล พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระรามสอง

Details

Start:
July 6
End:
July 9
Event Categories:
,