Event Information

กำหนดการรับเสื้อ และ BIB งาน The Brothers Run Pakkret
วันที่ 13 ,14 ,15 และ 21 กรกฎาคม 2561
ตั้งเเต่เวลา 09.00น.-16.00น
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ถนนภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กรุณานำ e-ticket และบัตรประชาชนมาแสดงด้วยนะคะ

หากไม่สะดวกไปรับ เสื้อ และ BIB ด้วยตัวเองในวันและเวลาดังกล่าว สามารถขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในลิงค์นี้ค่ะ
https://tickettail.com/thebrothersrun_delivery


“THE BROTHERS  RUN PAK KRET 2018 รวมใจให้น้อง  ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018เพื่อหารายได้ในการสมทบทุนการกุศลสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดและเปิดโอกาสให้เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้ออกมาแสดงศักยภาพและความสามารถให้กับสังคมเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าลงทะเบียน Regular : 600 THB*

* มีค่า processing fee 20 บาท/ใบ

การแบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร

ชาย

หญิง

16-29 ปี

16-29 ปี

30-39ปี

30-39ปี

40-49ปี

40-49ปี

50-59ปี

50-59ปี

60 ปี ข้ึนไป

60 ปี ข้ึนไป

รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
2. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะไดรับเหรียญรางวลั 1 เหรียญ

3. ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร

– ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (Overall) 3 รางวัล ชาย – หญิง (จะไม่มีสิทธ์ิไดรับรางวัลประเภทอื่นอีก)

– ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 เท่าน้ันทุกกลุ่มอายุ แยกประเภท ชาย หญิง

4. ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 5 กิโลเมตร
– ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (Overall) 3 รางวัล ชาย – หญิง (จะไม่มีสิทธ์ิไดรับรางวัลประเภทอื่นอีก)

– ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 เท่าน้ันทุกกลุ่มอายุ แยกประเภท ชาย หญิง

5. ประเภทเดินวิ่ง 3 กิโลเมตรไม่มีการแข่งขัน

How To Buy

1) ระบุจำนวนผู้ต้องการลงทะเบียนและกด Register Now

2) กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทุกท่านให้สมบูรณ์ในหน้าต่อไป

3) ชำระเงิน โดยเลือกวิธีดังต่อไปนี้

3.1) โอนเข้าบัญชีธนาคาร*          3.2) บัตรเครดิตและเดบิต

3.3) ตัวแทนรับชำระเงิน (Family Mart, True Money, Big C, mPay, CenPay, Pay@Post)*

* ต้องชำระเงินภายใน 24 ชม.

4) กรณีชำระเงินด้วยวิธ๊การโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินที่ลิงค์ด้านล่าง (หากชำระด้วยวิธีอื่น ไม่จำเป็นต้องยืนยันการชำระ กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป)

ยืนยันการชำระเงิน

5) ระบบจะส่ง e-ticket ให้คุณทางอีเมล

6) นำ e-ticket พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันแลก BIB เพื่อใช้ในวันงาน

FAQ

FAQ

Q: THE BROTHERS RUN PAK KRET 2018 คืออะไร?

A: คือ งานวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ในการสมทบทุนการกุศลสนับสนุนกิจกรรมของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และ เปิดโอกาสให้เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้ ออกมาแสดงศักยภาพ และความสามารถให้กับสังคม ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตร มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Q: ต้องการร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tickettail.com/TheBrothersRunPakKret

Q: สามารถสมัครได้เมื่อไหร่?

A: สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ​- วันที 31 พฤษภาคม 2561

Q: บัตรราคาเท่าไหร่?

A: ลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน – 17 เมษายน บัตรราคา ใบละ550 บาท

ลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน – 30 พฤษภาคม บัตรราคา ใบละ 600 บาท

Q: สถานที่จัดงานคือ?

A: สะพานพระราม4 อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Q: จะได้รับอะไรหลังจากลงทะเบียนบ้าง?

A: เสื้อและเหรียญรางวัลที่ระลึก

Q: ขนาดไซส์เสื้อมีขนาดใดบ้าง?

A: ชาย (S,M,L,XL,XXL,3XL) และหญิง (SS,S,M,L,XL,XXL)

Q: ชำระเงินค่าสมัครได้อย่างไร?

A: credit/debit card, ATM, bank transfer และเคาท์เตอร์ต่างๆ เช่น 7-11, เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, ไปรษณีย์ไทย, แฟมมิลี่มาร์ท

Q: ระยะวิ่งแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง?

A: แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  1. Mimi marathon ระยะทาง 10 km (Start 5:30 am)
  2. Micro marathon ระยะทาง 5 km (Start 5:45 am)
  3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 km (Start 6:00 am)

Q: จะได้รับเหรียญรางวัลอย่างไร?

A: สามารถรับเหรียญรางวัลที่ระลึกได้ที่งาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

Q: มีการจำกัดอายุของผู้วิ่งหรือไม่

A: จะมีการแบ่งเป็นชาย, หญิง

และแบ่งช่วงอายุของนักวิ่ง ดังนี้ อายุ18-29 ปี, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปี ขึ้นไป

Q: กำหนดการรับ เสื้อ และ BIB

A: ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Q: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

A: https://www.facebook.com/Tickettail/,

www.tickettail.com/TheBrothersRunPakKret,

line: @vfh1794h (มี@)

Q: ติดต่อทีมงาน

A: 095-4946841 (พลอย) / 097-1916758(กุ้ง) / 064-8868311(เนส)

Contact Us

Need help? email: admin@Tickettail.com หรือ Line@ 

Tel: 095-4946841, 097-191-6758, 094-550-9851, 081-810-6118

Event Information

กำหนดการรับเสื้อ และ BIB งาน The Brothers Run Pakkret
วันที่ 13 ,14 ,15 และ 21 กรกฎาคม 2561
ตั้งเเต่เวลา 09.00น.-16.00น
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ถนนภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กรุณานำ e-ticket และบัตรประชาชนมาแสดงด้วยนะคะ

หากไม่สะดวกไปรับ เสื้อ และ BIB ด้วยตัวเองในวันและเวลาดังกล่าว สามารถขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในลิงค์นี้ค่ะ
https://tickettail.com/thebrothersrun_delivery


“THE BROTHERS  RUN PAK KRET 2018 รวมใจให้น้อง  ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018เพื่อหารายได้ในการสมทบทุนการกุศลสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดและเปิดโอกาสให้เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้ออกมาแสดงศักยภาพและความสามารถให้กับสังคมเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าลงทะเบียน Regular : 600 THB*

* มีค่า processing fee 20 บาท/ใบ

การแบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร

ชาย

หญิง

16-29 ปี

16-29 ปี

30-39ปี

30-39ปี

40-49ปี

40-49ปี

50-59ปี

50-59ปี

60 ปี ข้ึนไป

60 ปี ข้ึนไป

รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
2. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะไดรับเหรียญรางวลั 1 เหรียญ

3. ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร

– ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (Overall) 3 รางวัล ชาย – หญิง (จะไม่มีสิทธ์ิไดรับรางวัลประเภทอื่นอีก)

– ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 เท่าน้ันทุกกลุ่มอายุ แยกประเภท ชาย หญิง

4. ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 5 กิโลเมตร
– ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (Overall) 3 รางวัล ชาย – หญิง (จะไม่มีสิทธ์ิไดรับรางวัลประเภทอื่นอีก)

– ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 เท่าน้ันทุกกลุ่มอายุ แยกประเภท ชาย หญิง

5. ประเภทเดินวิ่ง 3 กิโลเมตรไม่มีการแข่งขัน

How To Buy

1) ระบุจำนวนผู้ต้องการลงทะเบียนและกด Register Now

2) กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนทุกท่านให้สมบูรณ์ในหน้าต่อไป

3) ชำระเงิน โดยเลือกวิธีดังต่อไปนี้

3.1) โอนเข้าบัญชีธนาคาร*          3.2) บัตรเครดิตและเดบิต

3.3) ตัวแทนรับชำระเงิน (Family Mart, True Money, Big C, mPay, CenPay, Pay@Post)*

* ต้องชำระเงินภายใน 24 ชม.

4) กรณีชำระเงินด้วยวิธ๊การโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณายืนยันการชำระเงินที่ลิงค์ด้านล่าง (หากชำระด้วยวิธีอื่น ไม่จำเป็นต้องยืนยันการชำระ กรุณาข้ามขั้นตอนนี้ไป)

ยืนยันการชำระเงิน

5) ระบบจะส่ง e-ticket ให้คุณทางอีเมล

6) นำ e-ticket พร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันแลก BIB เพื่อใช้ในวันงาน

FAQ

FAQ

Q: THE BROTHERS RUN PAK KRET 2018 คืออะไร?

A: คือ งานวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ในการสมทบทุนการกุศลสนับสนุนกิจกรรมของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และ เปิดโอกาสให้เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้ ออกมาแสดงศักยภาพ และความสามารถให้กับสังคม ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตร มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Q: ต้องการร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไรบ้าง?

A: สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.tickettail.com/TheBrothersRunPakKret

Q: สามารถสมัครได้เมื่อไหร่?

A: สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ​- วันที 31 พฤษภาคม 2561

Q: บัตรราคาเท่าไหร่?

A: ลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน – 17 เมษายน บัตรราคา ใบละ500 บาท

ลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน – 30 พฤษภาคม บัตรราคา ใบละ 600 บาท

Q: สถานที่จัดงานคือ?

A: สะพานพระราม4 อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Q: จะได้รับอะไรหลังจากลงทะเบียนบ้าง?

A: เสื้อและเหรียญรางวัลที่ระลึก

Q: ขนาดไซส์เสื้อมีขนาดใดบ้าง?

A: ชาย (S,M,L,XL,XXL,3XL) และหญิง (SS,S,M,L,XL,XXL)

Q: ชำระเงินค่าสมัครได้อย่างไร?

A: credit/debit card, ATM, bank transfer และเคาท์เตอร์ต่างๆ เช่น 7-11, เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, ไปรษณีย์ไทย, แฟมมิลี่มาร์ท

Q: ระยะวิ่งแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง?

A: แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  1. Mimi marathon ระยะทาง 10 km (Start 5:30 am)
  2. Micro marathon ระยะทาง 5 km (Start 5:45 am)
  3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 km (Start 6:00 am)

Q: จะได้รับเหรียญรางวัลอย่างไร?

A: สามารถรับเหรียญรางวัลที่ระลึกได้ที่งาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

Q: มีการจำกัดอายุของผู้วิ่งหรือไม่

A: จะมีการแบ่งเป็นชาย, หญิง

และแบ่งช่วงอายุของนักวิ่ง ดังนี้ อายุ18-29 ปี, 30-39, 40-49, 50-59 และ 60 ปี ขึ้นไป

Q: กำหนดการรับ เสื้อ และ BIB

A: ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Q: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

A: https://www.facebook.com/Tickettail/,

www.tickettail.com/TheBrothersRunPakKret,

line: @vfh1794h (มี@)

Q: ติดต่อทีมงาน

A: 095-4946841 (พลอย) / 097-1916758(กุ้ง) / 064-8868311(เนส)

Contact Us

Need help? email: admin@Tickettail.com หรือ Line@ 

Tel: 095-4946841, 097-191-6758, 094-550-9851, 081-810-6118