การจองรถ

เลือกรถรับส่งที่พักเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับคุณ

เลือกใช้บริการรถรับส่งหน้างานของเรา เดินทางไปงานแบบชิลๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถในงานและการต้องขับรถกลับที่พัก สามารถสนุกกับงานได้แบบไร้กังวล

จะมีให้บริการแบบเหมาเท่านั้น โดยมีรถให้บริการ คือ รถยนต์ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง

เงื่อนไขการเหมารถ
1. เหมารถไป-กลับ จากที่พัก ถึง งานคอนเสิร์ต Water war เท่านั้น
2. สามารถใช้บริการได้ จำนวน 2 รอบ (รอบขาไปคอนเสิร์ต 1 รอบ และ รอบขากลับที่พัก 1 รอบ)
3. ไม่สามารถให้คนขับ ขับพาไปสถานที่อื่นๆ ได้
4. รถยนต์ สามารถนั่งได้ 4 ท่าน (หากเกินจำนวน ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนขับรถ)

กำหนดการรถรับส่ง

มีเฉพาะแบบเหมาเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถระบุเวลาไปและกลับโดยตรงกับทางคนขับได้เลย

เงื่อนไขการจอง

เงื่อนไขการเหมารถ
1. เหมารถไป-กลับ จากที่พัก ถึง งานคอนเสิร์ต Water war เท่านั้น
2. สามารถใช้บริการได้ จำนวน 2 รอบ (รอบขาไปคอนเสิร์ต 1 รอบ และ รอบขากลับที่พัก 1 รอบ)
3. ไม่สามารถให้คนขับ ขับพาไปสถานที่อื่นๆ ได้
4. รถยนต์ สามารถนั่งได้ 4 ท่าน (หากเกินจำนวน ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนขับรถ)

เลือกรถรับส่งที่พักเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับคุณ

เลือกใช้บริการรถรับส่งหน้างานของเรา เดินทางไปงานแบบชิลๆ ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถในงานและการต้องขับรถกลับที่พัก สามารถสนุกกับงานได้แบบไร้กังวล

จะมีให้บริการแบบเหมา โดยมีรถให้บริการ คือ รถยนต์ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง

จองล่วงหน้าภายใน 10 เมษายน 66

เงื่อนไขการเหมารถ
1. เหมารถไป-กลับ จากที่พัก ถึง งานคอนเสิร์ต Water war เท่านั้น
2. สามารถใช้บริการได้ จำนวน 2 รอบ (รอบขาไปคอนเสิร์ต 1 รอบ และ รอบขากลับที่พัก 1 รอบ)
3. ไม่สามารถให้คนขับ ขับพาไปสถานที่อื่นๆ ได้
4. รถยนต์ สามารถนั่งได้ 4 ท่าน (หากเกินจำนวน ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนขับรถ)

หรือ แบบ join group กัน ราคาเริ่มต้น 200 บาท/ท่าน/ไป-กลับ

รอบเวลา 15.00-15.30

จองรถที่นี้

฿ 200.00

 • ขั้นตอน 1: เลือกประเภท

  • ราคารวม200 ฿
   เริ่มต้น ราคา 200 บาท/ท่าน/ไป-กลับ
  • ราคารวม900 ฿
   จำนวน 4 ที่นั่ง (เหมาจำนวน 2 เที่ยว ขาไปและขากลับ)

  ขั้นตอน 2: เลือกจุดรับ-ส่ง

  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿

  ขั้นตอน 3: กำหนดการสำหรับ Join Group
  หากเป็นแบบเหมา สามารถตกลงเวลากับคนขับได้
  ขาไป

  • ฿

  ขากลับ

  • ฿

  คลิก Add to Cart เพื่อไปยังขั้นตอนการใส่ข้อมูลผู้จองและชำระเงิน