การจัดส่งเสื้อและ bib งาน The Brothers’ Run Pakkret

ทางบ้านปากเกร็ดได้อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ไม่สะดวกมารับเสื้อและ bib ด้วยตัวเอง โดยจะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับคุณ กรุณาอ่านเงื่อนไขการจัดส่งให้ชัดเจนก่อนทำการสั่ง

– ค่าส่งเริ่มต้น 50 บาท

– กรณีมากกว่า 1 ตัวคิดเพิ่มตัวละ 10 บาท เช่น หากคุณลงทะเบียนไว้ 2 ท่าน ต้องชำระเงินค่าจัดส่งทั้งหมด 60 บาท, หากลงทะเบียน 3 ท่าน ค่าจัดส่งทั้งหมด 70 บาท

กรุณาชำระเงินตรงตามจำนวนดังกล่าว

– ไม่สามารถจัดส่งน้อยกว่าจำนวนที่ลงทะเบียนได้ เช่น หากคุณลงทะเบียนไว้ 3 ท่าน คุณต้องขอให้จัดส่งเสื้อและ bib ทั้งหมด 3 ตัวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสน

– เสื้อและ bib ทั้งหมดจะถูกจัดส่งถึงมือท่านภายในช่วงวันที่ 13-20 กค 61 โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

– หมดเขตการขอจัดส่งทางไปรษณีย์วันที่ 6 กค 61

วิธีการสั่ง

1) ชำระเงินค่าส่งตามจำนวนผู้ลงทะเบียนของคุณ โดยฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่อไปนี้
2) แนบใบยืนยันการโอนเงิน ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

หมดเขตการยื่นคำขอจัดส่ง

Sorry. This form is no longer available.