ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจงาน WMS ASIA 2019
ขณะนี้ปิดระบบการซื้อบัตรแล้ว
หากมีข้อสงสัยติดต่อ +66 83 656 9619 / +66 2741 710
หรือทางอีเมล์ info@wmsasia.org

Thank you for your interest.
We are pleased to inform that the ticket system is already closed.
For more information please contact +66 83 656 9619 / +66 2741 710 or info@wmsasia.org

Description

WMS AT A GLANCE

  • WMS is a global community with a strong drive to improve the state of the world by engaging leaders from various fields to ensure sustainable business growth and improve the lives of people across the globe.
  • Founded by Professor Philip Kotler
  • Organized in more than 22 countries
  • Engaged with more than 100,000+ Participants

WHAT IS WMS ASIA 2019

  • WMS Asia 2019 is a global conference dedicated to bringing purposeful governments, corporates, and citizens at all stages to redefine “growth” in the new paradigm and “grow” inclusively through meaningful collaborations.

WHY YOU SHOULD JOIN WMS ASIA 2019

  • Get your support recognized with the certificate of engagement from Philip Kotler
  • Collect landmark experience and
engage with the legend, Philip Kotler
  • Show your endorsement in better business for the better world
  • Surround yourself with top executive and leaders

Agenda

WMS Asia 2019

7th October 2019

Siam Kempinski Hotel Bangkok

8.30-9.30 Register
9.30-9.45 Opening Speech
9.45-10.30 Unconventional Growth in Unusual World
10.30-11.00 *Better Business in Asia and Beyond

Learn strategic growth options from the world’s mastermind

11.00-11.45 *Better World through Collaboration

How each entity can collaborate for the better world

11.45-12.00 Launching BWi
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.20 Supporting BWi to Global (By Kotler Impact)
13.20-14.15 BWi: Ideation and Implementation

How Profit People and Planet can co-exist harmoniously

14.15-15.00 BWi in Action: Becoming Better

From sustainability philosophy to sustainability practicality, how social business successfully create positive impact in the ecosystem

15.00-16.00 *Defining Better Thailand Index

What dimensions can best represent Better Thailand

16.00-16.30 Moving Thailand Forward

*Philip Kotler Session

Click here to download agenda

Ticket Information

Terms & Conditions

Ticket fee includes

– Hotel lunch, refreshment break

– Documentation Pack

– Certificate of Engagement

Ticket Policy

– This ticket is non-refundable.

– The ticket can be transferred to a third party with no additional fees.

(The transfer is limited to one time per ticket with 15 days prior notice)

Please note that the information is subject to change without notice.

Contact Us

www.wmsasia.org

info@wmsasia.org

Tel: +66 (0)2 741 7107, +66 (0)83 656 9619

Registration Guides

Easy registration steps

1) Place an order at the bottom of this page and proceed to pay by bank transfer, credit card, online bill payment, counter payment or pay by invoice

** Please enter all the attendees’ information into the corresponding fields so that the system can send out an e-ticket to each of the attendees.

2) If you choose to pay by bank transfer, you will receive an email with account information to deposit the payment to. Be sure to scan or take a photo of your bank receipt.

After you make a deposit, please confirm your payment by completing the form here

Click here to confirm your payment via Bank Transfer

3) You will receive your e-ticket in an email. Please print or show it via your mobile phone on event day.

Receipt

Upon completed payment, an electronic receipt will be automatically delivered to you via email.

*** In case you need a paper receipt, please check the designated box during registration. You may pick up the paper receipt on event day.

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1) สำรองที่นั่งได้ที่ Ticket Box ด้านบนของเพจนี้

** กรณีลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งคน กรุณาระบุชื่อและอีเมลของผู้ร่วมงานแต่ละคนลงในช่องที่กำหนด

2) เลือกชำระเงินโดย โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารหรือใบแจ้งหนี้ (invoice) หรือ ด้วยบัตรเครดิต, ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ATM

***หากเลือกชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมเลขบัญชีเพื่อใช้ในการโอนเงิน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปใบเสร็จรับเงินธนาคารและตู้ ATM/CDM  หรือใบยืนยันการชำระเงินออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐาน

ยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร

3) รับ e-ticket ทางอีเมลของคุณ ทั้งนี้หากลงทะเบียนมากกว่า 1 คน ทางระบบจะส่ง e-ticket ทั้งหมดให้คุณและส่ง e-ticket แต่ละใบให้ผู้มีชื่อลงทะเบียนแต่ละคนด้วย

กรุณา print หรือแสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์ให้กับสตาฟในวันงาน

ใบกำกับภาษี

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินแบบอิเลคโทรนิคส์ให้กับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทางอีเมล

หากต้องการใบกำกับภาษี กรุณากรอกข้อมูลผู้เสียภาษีและชื่อ-ที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ทางเราจะจัดส่งไปรษณีย์ไปให้ภายใน 7 วัน

กรณีมีการหัก ณ​ ที่จ่าย ทางเราจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้เมื่อได้รับใบหัก ณ​ ที่จ่ายจากคุณแล้วเท่านั้น

การหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ลงทะเบียนในนามบริษัท, ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและหน่วยงานราชการสามารถขอหัก ณ ที่จ่ายได้ โดยหักจากค่าลงทะเบียน (ไม่รวม VAT) และกรุณาส่งใบหัก ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ให้เราโดยทันที ทางเราขอสงวนสิทธิในการออกบัตรเข้างานให้จนกว่าจะได้รับใบหัก ณ ที่จ่ายจากคุณ

กรณีชำระด้วยการออกใบแจ้งหนี้และโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถชำระยอดเงินเท่าจำนวนหลังหัก ณ ที่จ่ายแล้วได้เลย

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาส่งใบหัก ณ ที่จ่ายให้เราทางไปรษณีย์ หลังจากได้รับใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ทางเราจะโอนเงินส่วนหักนี้คืนผ่านบัตรเครดิต ซึ่งยอดเงินจะเข้าใน statement ของคุณภายใน 1-2 รอบบิลถัดไป

Questions about ticket purchase

สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน โทร 090-812-9339 หรือ อีเมล admin@Tickettail.com หรือ Line: @tickettail

[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=38346]