จองโรงแรมสำหรับ 6 คนขึ้นไป

ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับ 2 คืน รวมภาษีทุกอย่างแล้ว